• Створення організації
    15 грудня 2010 року 
      http://ukraineindia.org/indiahisory

Інформація для членів
Для членів організації