• Створення організації
    15 грудня 2010 року 
      http://ukraineindia.org/indiahisory

Офіційні особи
Юрій Кіперман – Президент
ykiperman@ukraineindia.org

Посол з широкими повноваженнями по Україні і Заступник Генерального Секретаря по Європі у IHRC
Мадад Хан – Почесний президент
mkhan@ukraineindia.org
Зейв Левiтан – вiце-президент
zlevitan@ukraineindia.org
Сумант Бхарадвадж – віце-президент
sbharadwaj@ukraineindia.org