• Створення організації
  15 грудня 2010 року 
    http://ukraineindia.org/indiahisory

Цілі та завдання організації
Сприяння у створенні соціально-економічних, організаційних, правових умов для:
 • Збереження Української та Індійської національних ідентичностей та культурних спадщин українського та індійського народів;
 • Сприяння розбудові України та Республіки Індії, як суверенних самостійних, незалежних, демократичних та правових держав;
 • Сприяння збереження українських та індійських звичаїв та традицій;
 • Сприяння захисту економічних, культурних, історичних здобутків українського та індійського народів;
 • Сприяння відтворенню, розвитку й використанню науково-технічного потенціалу України та Республіки Індії;
 • Сприяння у забезпеченні, впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енергозберегаючих та ресурсозберегаючих технологій, виробництві та реалізації нових видів конкурентноздатної продукції;
 • Сприяння розвитку винахідництва.